یادم هست...یادت نیست

از تمام دنیا تنها چشمهایت را خواستم...آیا آسمان،سهم زیادی از دنیاست؟

اسفند 89
1 پست